Duunivaruste
Blåkläder Dimex työvaatteet Top Swede Sievi Jalas Vizwell BockMann Petzl Peltor Priha Clique Sol`s Probelt

Rekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä
  Duunivaruste Oy
  Suvannontie 7
  707080 Kuopio
  Y-tunnus 2603477-8
  www.duunivaruste.fi
 2. Yhteyshenkilö
  Simo Sutinen 0503211335
 3. Rekisterin nimi
  Duunivaruste Oy:n asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on Duunivaruste Oy:n asiakassuhteiden hoito, asiakasyhteydenpito ja tilausten käsittely sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen.

  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Duunivarusteen asiakaspalveluun esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen info@duunivaruste.fi
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista. Asiakaan ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite ja käyttäjän mahdollisesti ilmoittamat puhelinnumerot sekä käyttäjän mahdollisesti ilmoittama yritys. Klarnan laskulla tai osamaksulla tilattaessa Klarna vaatii luottotarkistusta varten henkilötunnuksen. Henkilötunnuksia ei säilytetä Duunivaruste Oy:n asiakasrekisterissä, ne ovat ainoastaan Klarnan (Kreditorin) luottotarkistusta varten.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilön antamat tiedot ostotapahtuman tai Duunivarusteen verkkosivuilla käynnin yhteydessä antamat tiedot, sekä muuten sähköisesti kerätyt tiedot, esim. sähköpostiosoitteita.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
  Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Muussa tapauksessa tietoja ei tulla luovuttamaan kolmansille osapuolille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalista aineistoa ei ole, vaan tiedot tallennetaan atk-järjestelmään. Tallennettuihin tietoihin pääsevät Duunivaruste Oy:n asiakassuhteita hoitavat henkilöt, näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.

  Jos henkilö haluaa poistaa tietonsa, se käy ilmoittamalla siitä Duunivaruste Oy:n asiakaspalveluun info@duunivaruste.fi tai saattamalla muuten Duunivaruste Oy:n tietoon halukkuutensa tietojen poistoon.
 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
  Asiakkaalla tai rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot.

  Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti käymällä Duunivaruste Oy:n toimipisteessä. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle kohdassa 1. olevaan osoitteeseen.
 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
  Jokaisella asiakkaalla tai rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi suorittaa sähköpostilla osoitteeseen info@duunivaruste.fi
 11. Muut mahdolliset oikeudet
  Asiakkaalla tai rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Henkilötietolaki 30§) Duunivaruste Oy:n asiakasrekisterin tietoja koskevat kiellot tulee osoittaa kohdassa 1 olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen info@duunivaruste.fi
Ota yhteyttä
Jätä viesti lomakkeella tai soita
050 4656 099

Ota yhteyttä